Předávat zkušenosti a znalosti, vyjadřovat své dojmy, nápady a náměty k různým tématům. Inspirovat svojí aktivitou a nechat se inspirovat. Učit se od ostatních a vzdělávat svými znalostmi druhé, svým jednáním být příkladem. Nalézat vzory, osobnostně i profesně růst, pomáhat pracovat a žít v souladu sám se sebou.

Neoklub je dobrovolné sdružení. Setkáváme se pravidelně jednou měsíčně a zveme mezi sebe zajímavé hosty z různých oborů lidského konání. Cílem setkání je inspirace, vzájemné obohacení o informace nebo zkušenosti.

Zkušenosti a znalosti se nejčastěji předávají ústně formou příběhů a formou písemnou. Podobně je založen i koncept našeho setkání. Inspirující prostory, setkání s hodnotnými lidmi a vzdělávání ve dvou příspěvcích – krátkých přednáškách. Z jedné z nich se dozvídáme detaily z oboru našich hostů nebo oborů, ve kterých jsme činní my sami. Druhou přednáškou je úvaha nad knihou, která jednoho z nás zaujala.

„Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky.“

George Bernard Shaw